ομάδα αγωγής υγείας Α Λυκείου

διαπροσωπικές σχέσεις
πρόγραμμα που αφορά συζητήσεις για τις σχέσεις των μαθητών
μέσα και έξω από την σχολική κοινότητα

το πρόγραμμα εκπονείται στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων αγωγής υγείας του Υπουργείου Παιδείας.
Η φετινή δράση αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών
και το υλοποιούν οι μαθητές της Α Λυκείου .

αρχικά έγιναν συζητήσεις μεταξύ των παιδιών
και του υπεύθυνου του προγράμματος για γενικά θέματα
που απασχολοούν τη νεολαία όπως το AIDS , το ποτό και μετά
για το ίδιο το πλαίσιο των συζητήσεων μέσα από ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε
στην τάξη.
Ακολούθως πάρθηκαν από τα παιδιά κείμενα που αφορούν την προσωπική ιστορία του καθενός.

Μια ιστορία που θα κρίνει ο καθένας
μέσα από την οπτική του ΙΝΤΕΡΝΕΤ
και θα την αξιολογήσουμε στην επόμενη τελική φάση του προγράμματος.
οι ιστορίες είναι ανώνυμες
και μπορεί για την καθεμιά τους να μας στείλετε τις απόψεις σας.

επίσης φιλοξενούμε εντυπώσεις και απόψεις από την επίσκεψη
στο σχολείο του Ιάσμου Ροδόπης και την συνάντηση με τους μουσουλμάνους μαθητές εκεί.