Υπολογίστε το δείκτη μάζας-σώματος "BMI"

ο δείκτης μάζας σώματος ("BMI") μετράει την αναλογία ύψους και βάρους σας,διαιρώντας το βάρος σας σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σας σε μέτρα .

Για παράδειγμα αν το ύψος σας είναι 1.82 μέτρα, ο διαιρέτης θα είναι (1.82 * 1.82) = 3.3124. Εάν το βάρος σας είναι 70.5 κιλά, τότε το BMI θα είναι 21.3 (70.5 / 3.3124).

Οι άνθρωποι με ΒΜΙ ανάμεσα σε 19 και 22 ζουν περισσότερο.
Ευκολώτερα μας ...αφήνουν αυτοί που έχουν δείκτη από 25 και πάνω.


Βρείτε το δικό σας BMI, βάζοντας το ύψος σε ΜΕΤΡΑ ακι το βάρος σας σε ΚΙΛΑ, και μετά κάνετε κλικ στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Πρέπει να υποστηρίζει ο υπολογιστής σας Javascript
πληκτρολογήστε το ύψος σας σε μέτρα : (πχ.: 1.82):
πληκτρολογήστε το βάρος σας σε κιλά : (πχ.: 70.5):

κάνετε κλικ στον υπολογισμό να δείτε το BMI σας:


το αποτέλεσμα είναι:
για ενήλικες ισχύουν τα παρακάτω

ΒΜΙ-Δείκτης μάζας σώματος
Κατηγορία
μικρότερος από 18.5
ελλειποβαρής
18.5-25
φυσιολογικός
25-30
υπέρβαρος
30-40
παχύσαρκος
πάνω από 40
αστα να πάνε...