ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε από 38 γυναίκες και 34
άνδρες και είχε ως κύριο στόχο την έκφραση των απόψεων και των δύο φύλων για
τη θέση της γυναίκας στην πολιτική,είχε τα εξής αποτελέσματα:

Στην ελληνική βουλή σε σύνολο 300 βουλευτών εκλέχθηκαν 39 γυναίκες.Από τη
μεριά των ανδρών 19 θεωρούν πως ο αριθμός αυτός είναι μικρός,12 πιστεύουν
πως είναι αρκετός,ενώ 3 απάντησαν πως είναι υπερβολικός.Όσον αφορά τις
γυναίκες,30 θεωρούν ότι αυτός ο αριθμός είναι μικρός και 7 πιστεύουν πως
είναι αρκετός.

Σε ερώτηση που τέθηκε για ποιο λόγο θα ψήφιζαν μια γυναίκα για βουλευτή 30
άνδρες απάντησαν ότι θα το έκαναν αν ήταν ικανή πολιτικός,2 θα το έκαναν αν
ήταν ωραία,1 θα ψήφιζε μια γυναίκα αν του το πρότεινε το κόμμα του,ενώ
κάποιος απάντησε πως σε καμία περίπτωση δε θα ψήφιζε μια γυναίκα για
βουλευτή.Αντίθετα και οι 38 γυναίκες απάντησαν πως θα το έκαναν αν ήταν
ικανή πολιτικός.

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο ρόλος της συμμετοχής των γυναικών στην
πολιτική ζωή του τόπου πήραμε τις εξής απαντήσεις: 21 άνδρες πιστεύουν πως η
συμμετοχή τους βελτιώνει την εικόνα της πολιτικής ζωής,αντιθέτως 13 θεωρούν
ότι δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.Από την πλευρά των γυναικών 35 απάντησαν πως
βελτιώνει την εικόνα της πολιτικής ζωής,ενώ μόλις 3 σημείωσαν ότι δεν παίζει
ιδιαίτερο ρόλο.

Στη συνέχεια, 20 άνδρες συμφώνησαν με τη θέση της αύξησης της εκπροσώπησης
των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι το ποσοστό που συμμετέχει αυτή
στο σύνολο του πληθυσμού, 9 δεν συμφωνούν και 5 αδιαφορούν.Απο τη μεριά των
γυναικών 32 συμφωνούν με αυτή τη θέση, 4 όχι, ενώ 2 αδιαφορούν.

Τέλος, και τα δύο φύλα ερωτήθηκαν αν συμφωνούν με την άποψη ότι στα τοπικά
συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου πρέπει οι μισοί εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι να είναι γυναίκες. Σύμφωνοι με αυτή την άποψη βρέθηκαν 19
άνδρες.Αντίθετοι ήταν 13, ενώ 2 απάντησαν πως αδιαφορούν. Από την άλλη 33
γυναίκες συμφώνησαν, 2 ήταν αντίθετες και 3 αδιαφόρησαν.