Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά δόθηκε σε κατοίκους του Ελυμνίου ερωτηματολόγιο με τις παρακάτω ερωτήσεις.Αυτές οι ερωτήσεις δόθηκαν τον Απρίλιο του 2004 , λίγο μετά τις Ελληνικές Βουλευτικές εκλογές και οι απαντήσεις και επεξεργασία έγιναν από μαθητές της Β Λυκείου του Ενιαίου Λυκείου Λίμνης

Ερωτηματολόγιο


Να συμπληρωθούν με Χ τα κουτάκια


1.το φύλο σας είναι
o άνδρας
o γυναίκα

2. στην ελληνική βουλή εκλέχθηκαν 39 γυναίκες σε σύνολο 300 βουλευτών.
Θεωρείτε ότι αυτός ο αριθμός είναι
o Μικρός
o αρκετός
o υπερβολικός

3.θα ψηφίζατε μια γυναίκα για βουλευτή αν ήταν

o ωραία
o ικανή πολιτικός
o σας το πρότεινε το κόμμα σας
o σε καμία περίπτωση


4.η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου

o βελτιώνει την εικόνα της πολιτικής ζωής
o δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην πολιτική ζωή
o χαλάει την εικόνα της πολιτικής ζωής

5.συμφωνείτε με την θέση της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στο Ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι το ποσοστό που συμμετέχει αυτή στο σύνολο του πληθυσμού
o ναι
o όχι
o αδιαφορώ

6.συμφωνείτε με την άποψη ότι στα τοπικά συμβούλια και στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου πρέπει οι μισοί εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να είναι γυναίκες;
o ναι
o όχι
o αδιαφορώ