Το Ενιαίο Λύκειο Λίμνης
και το πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων.

Στα πλαίσια της Δράσης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) το σχολείο μας πραγματοποίησε μια σειρά από δραστηριότητες στα πλαίσια της προώθησης θεμάτων που αμβλύνουν τις διαφορές μεταξύ των φύλων.
Η αρχή έγινε με μια σειρά ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ των υπευθύνων των σχολείων της σύμπραξης όπου έγινε στοχοθεσία του προγράμματος και αναζητήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίησή του.
Δόθηκε ακολούθως ένα ερωτηματολόγιο στην Β Λυκείου του σχολείου μας που αφορούσε Θέματα φιλίας και σχέσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο σχολείο.
Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καθηγητές Άννα Τσιάκου και Πάνο Βασιλόπουλο και τα αποτελέσματα παρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν στην τάξη και δημοσιεύθηκαν στο δίκτυο.
Ακολούθως στην πορεία του προγράμματος οι μαθητές της Β τάξης ανέλαβαν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες σχετικά με το ειδικότερο θέμα που ανέλαβε στα πλαίσια της σύμπραξης και είχε να κάνει με την συμμετοχή της γυναίκας στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Έγιναν αρχικά συζητήσεις με αφορμή άρθρα του τύπου που αφορούσαν την συμμετοχή της γυναίκας στα κοινά σε τοπικό, πανελλήνιο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο .Αναπτύχθηκε τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια έντονος προβληματισμός για τις τεράστιες στατιστικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα φύλα σε επίπεδο συμμετοχής στην πολιτική εξουσία της κοινωνίας και στο ποιος αποφασίζει για ποιόν σε θέματα που αφορούν την ισότητα.
Τα παιδιά διερεύνησαν την συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών στις επιτροπές και τα συμβούλια του σχολείου κάνοντας στατιστική στα αποτελέσματα των μαθητικών εκλογών των δύο τελευταίων χρόνων και ακολούθως αξιολογώντας τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Συζήτησαν με γυναίκες μέλη δημοτικών και τοπικών συμβουλίων του Δήμου Ελυμνίων .
Πήραν συνέντευξη του Δημάρχου Ελυμνίων θέτοντάς του κρίσιμες ερωτήσεις γύρω από την συμμετοχή των γυναικών στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας . Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο.
Δόθηκαν ερωτηματολόγια στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών με θέμα την χρησιμότητα και τα κριτήρια της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά. Η επεξεργασία των απαντήσεων σε ένα δείγμα περίπου 80 ερωτηθέντων έγινε από τους μαθητές που πάλι έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα.
Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής επίσκεψης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 23 Απρίλη στα γραφεία του ΚΕΘΙ Θεσσαλονίκης. Εκεί η υπεύθυνη Κα Αλαμανή ενημέρωσε τα παιδιά για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του κέντρου και ακολούθως έκανε μια δημιουργική συζήτηση μαζί με τα παιδιά και τους άλλους συνεργάτες της , η οποία βιντεοσκοπήθηκε για να ενταχθεί και αυτή στο πλούσιο υλικό της συνολικής δράσης.
Συντάχθηκαν τελικά και εκθέσεις-εργασίες από μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Φτάνοντας στην τελική φάση της ολοκλήρωσης του προγράμματος σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση της τελικής εκδήλωσης διάδοσης των αποτελεσμάτων και παρουσίασης της συνολικής δραστηριότητας, την έκδοση φυλλαδίου με σύνοψη των πεπραγμένων, δημοσίευση στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και τον τοπικό τύπο, εμπλουτισμό της σελίδας του σχολείου που δημιουργήθηκε ειδικά με αυτό το περιεχόμενο στη διεύθυνση http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/isotita/indexiso.htm .
Το συνολικό υλικό που θα επιλεγεί θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά σε cd rom και θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η ανταπόκριση και η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση τόσο του εκπαιδευτικού κόσμου όσο και των μαθητών και της κοινωνίας , δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συνέχιση της δραστηριότητας και τις επόμενες χρονιές.

Λίμνη 5-5-2004

Οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας

Άννα Τσιάκου –φιλόλογος
Πάνος Βασιλόπουλος- Χημικός