ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ
ΑΝΕΣΤΗ ΨΑΡΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Συνέντευξη που πάρθηκε στο Δημαρχείο Ελυμνίων στις 9 Μάρτη του 2004, από τις μαθήτριες της Β Λυκείου του Ενιαίου Λυκείου Λίμνης Ευβοίας, στα πλαίσια του προγράμματος
"για την ισότητα των φύλων-γυναίκα και πολιτική" ,
που πραγματοποιεί η Β τάξη του σχολείου την σχολική χρονιά 2003-2004.


Την συνέντευξη πήραν οι μαθήτριες:
Γερογιάννη Κωνσταντίνα
Γουρνή Σωτηρία
Θαλασσινού Βίκη
Καρατζιά Κωνσταντίνα
Μαρούδη Αφροδίτη
Παπανικολάου Ιωάννα


ΕΡΩΤΗΣΗ:Ο τόπος έχει αρκετά μέλη γυναίκες στη πολιτική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Δυστυχώς δεν υπάρχει αυξημένη συμμετοχή γυναικών διότι η γυναίκα ασχολείται με περισσότερα
πράγματα που αφορούν κυρίως το σπίτι. Έχει έλλειψη ελεύθερου χρόνου και δέχεται περισσότερη πίεση.


ΕΡ:Στο μέλλον ποιο φύλο πιστεύετε ότι θα υπερισχύσει στη πολιτική.
ΑΠ:Δε θεωρώ κι ούτε εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί και τα δύο φύλα είναι ισάξια και σημα-ντικά για τη εξέλιξη του τομέα αυτού. Συνεχίζοντας να κρατάμε τις ισορροπίες μπορούμε να πετύ-χουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας.


ΕΡ: θεωρείτε τις γυναίκες το ίδιο ικανές με τους άντρες στην ενασχόληση τους με τα κοινά;
ΑΠ: Ας μου επιτραπεί να πω ότι η γυναίκα είναι περισσότερο ικανή γιατί είναι πιο κοντά στα πολιτικά-κοινωνικά
ζητήματα, αλλά και πιο κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι από τη φύση της πιο ευαίσθητη και βλέπει με άλλο μάτι όσα συμβαίνουν γύρω της.


ΕΡ:Που οφείλεται η αύξηση των γυναικών τα τελευταία χρόνια στη πολιτική;
ΑΠ:Διεκδικούν όλο και περισσότερο τα δικαιώματα τους στο χώρο αυτό, καθώς πιστεύουν ότι μπορούν να επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Παρ’ όλο που οι ίδιες επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή τους, δεν έχουν την απαιτούμενη υποστήριξη από τις υπόλοιπες.

ΕΡ:Οι άντρες πιστεύετε ότι υποστηρίζουν τις γυναίκες;
ΑΠ Μέσα στη συντηρητική κοινωνία που ζούμε οι άντρες πιστεύουν ότι έχουν τα προνόμια. Ο τρόπος ζωής και η παράδοση θέλουν τη γυναίκα στο σπίτι. Κάτι τέτοιο λειτουργεί ανασταλτικά γι’ αυτό και οι γυναίκες θα πρέπει να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες.


ΕΡ: Πιστεύετε ότι η γενική προκατάληψη που υπήρχε στην κοινωνία για την υποβάθμιση της γυ-ναίκας έχει επηρεάσει την πολιτική πορεία του τόπου;
ΑΠ: Πράγματι έχει αποτελέσει τροχοπέδη και ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες όπου συνεχίζουν να υπάρχουν <ταμπού> και συντηρητισμοί απέναντι στη γυναίκα. Όμως μέσα από το κίνημα του φεμινισμού που τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ραγδαία ανάπτυξη αυτού του είδους οι προκαταλήψεις τείνουν να εξαλειφθούν. Μπορούν έτσι πλέον να υπερασπίζονται τα δικαιώματα και τη θέση τους στη κοινωνία.


ΕΡ:Είναι γνωστό ότι όταν μια γυναίκα ασχολείται με τα κοινά πολλές φορές παραμελεί την οικογένεια της. Πιστεύετε ότι ο άνδρας για να συνδράμει σ’ αυτή τη προσπάθεια, θα πρέπει να συνεισφέ-ρει περισσότερο στις δουλειές του σπιτιού;
ΑΠ; Είναι αλήθεια ότι η πολιτική έχει υποχρεώσεις που πολλές φορές οδηγούν στην διατάραξη της ισορροπίας μέσα στην οικογένεια και κατ’ επέκταση στη ανατροφή των παιδιών. Πιστεύω όμως ότι δε θα πρέπει να έρχονται τα παιδιά σε δεύτερη μοίρα και εδώ είναι απαραίτητη η παρέμβαση της πολιτείας. Από την άλλη μεριά ο άνδρας πρέπει να γίνει αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια και όχι μόνο θεωρητικά αλλά να το εφαρμόζει και στην πράξη, πράγμα δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο.


ΕΡ:Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης των γυναικών στην πολιτι-κή;
ΑΠ:Καταρχήν η πολιτεία θα πρέπει να βοηθήσει τις μητέρες και να προωθήσει την ενασχόληση τους με τα κοινά χωρίς να υποστηρίζει μόνο δημόσια πρόσωπα έπειτα θα πρέπει μόνες τους οι γυναίκες να παίρνουν πρωτοβουλίες ανεπηρέαστες από κάθε είδους αρνητικές κριτικές, ακολουθώ-ντας το όραμα τους.


ΕΡ:Πώς θα σας φαινόταν αν μια γυναίκα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας;
ΑΠ:θεωρώ ότι έχει τις ίδιες ικανότητες με αυτές του άνδρα, είναι βέβαια πιο ευαισθητοποιημένη απέναντι στα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα αλλά και αρκετά δυναμική για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Άλλωστε υπάρχουν παραδείγματα γυναικών στην πολιτική όπως αυτό της Θάτσερ στην Αγγλία και φυσικά της Ντόρας στην Ελλάδα.


ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ.