ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1.το φύλο σας είναι
o άνδρας 38
o γυναίκα 34

σύνολο απαντήσεων 72

2. στην ελληνική βουλή εκλέχθηκαν 39 γυναίκες σε σύνολο 300 βουλευτών.
Θεωρείτε ότι αυτός ο αριθμός είναι
o Μικρός άντρες 19-γυναίκες 30
o αρκετός άντρες 12-γυναίκες 3
o υπερβολικός άντρες 3-γυναίκες 0

3.θα ψηφίζατε μια γυναίκα για βουλευτή αν ήταν

o ωραία άντρες 2-γυναίκες 0
o ικανή πολιτικός άντρες 30-γυναίκες 38
o σας το πρότεινε το κόμμα σας άντρες 1-γυναίκες 0
o σε καμία περίπτωση άντρες 1-γυναίκες 0


4.η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου

o βελτιώνει την εικόνα της πολιτικής ζωής άντρες 21-γυναίκες 35
o δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην πολιτική ζωή άντρες 13-γυναίκες 3
o χαλάει την εικόνα της πολιτικής ζωής άντρες 0-γυναίκες 0

5.συμφωνείτε με την θέση της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στο Ελληνικό κοινοβούλιο μέχρι το ποσοστό που συμμετέχει αυτή στο σύνολο του πληθυσμού
o ναι άντρες 20-γυναίκες 32
o όχι άντρες 9-γυναίκες 4
o αδιαφορώ άντρες 5-γυναίκες 2

6.συμφωνείτε με την άποψη ότι στα τοπικά συμβούλια και στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου πρέπει οι μισοί εκλεγμένοι αντιπρόσωποι να είναι γυναίκες;
o Ναι άντρες 19-γυναίκες 33
o Όχι άντρες 13-γυναίκες 2
o Αδιαφορώ άντρες 2-γυναίκες 3