οι μαθητές της Β Λυκείου
του Ενιαίου Λυκείου Λίμνης συμμετέχοντας
στο πρόγραμμα του ΚΕΘΙ επισκέφθηκαν
στις 21 Απρίλη του 2004
τα γραφεία του ΚΕΘΙ στη Θεσσαλονίκη
όπου είχαν εμπεριστατωμένη ενημέρωση
από τους υπευθύνους του Κέντρου
με επικεφαλής την κυρία Αλαμανή

από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε
χαρακτηριστικά αποσπάσματα
από βίντεο


διαθέσιμα μόνο στο cd rom του προγράμματος για λόγους χώρου..