Εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της δράσης

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΣΙΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ