ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΥΜΝΙΟ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ


πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας του Ενιαίου Λυκείου Λίμνης 2003-2004
επισκέψεις στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής για επίδειξη του εργομετρικού κέντρου
και σε μειονοτικά σχολεία της περιοχής.