πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

δημοσίευση για την έγκριση των προραμμάτων(ΤΑ ΝΕΑ)
Η Ολυμπιακή Παιδεία στο σχολείο του Χρήστου Παναγιώτου,υπεύθυνου ΟΠ
Η επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία του Χρήστου Παναγιώτου
Κατερίνα Μαμούχα:«Από την αρχαία Ολυμπία ως το Ελύμνιο»(Δραστηριότητες εκδρομή, εκδηλώσεις)
Άννα Τσιάκου:Το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας στο Λύκειο Λίμνης
Δέσποινα Κουτσουρά: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μαρία Μακαντάση:Οι νέοι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για το «Υψηλό» και για το «Μεγάλο»
Πάνος Βασιλόπουλος:Γιατί όλα αυτά;