πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

Εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για τη δράση

πληροφορίες από το διαδίκτυο

Britannica 2003

Encarta