πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

υπό προγραμματισμό δραστηριότητες

1. Οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικούς και σύγχρονους χώρους από ομάδες μαθητών ή τάξεις σχολείων (Ολυμπία, Καλλιμάρμαρο, Ολυμπιακή Επιτροπή, χώρος έργων στο Μαρούσι)

2. Αποτύπωση εντυπώσεων με κείμενα, ποιήματα, φωτογραφίες, βίντεο.

3. Εκπαιδευτική παρέμβαση σε θέματα ιστορικής ενημέρωσης με διαφορετική στοχοθεσία ανάλογα με την ομάδα των μαθητών που απευθύνεται.

4. Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων(αγώνες-απονομές) στα πλαίσια τόσο της ιστορικής αναπαράστασης όσο και της σύγχρονης αντίληψης των Ολυμπιακών αγώνων

5. Μετακινήσεις, προετοιμασία, προπόνηση συμμετεχόντων στις παραπάνω εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση αθλητικούς φορείς

6. Διευθέτηση χώρων εκδηλώσεων προβολής των δραστηριοτήτων, χώρου εκθέσεων

7. Βιβλιογραφική μελέτη , άντληση πληροφοριών από το internet σε όλες τις φάσεις της δράσης

8. Δημιουργία ιστοσελίδας από κάθε εμπλεκόμενο σχολείο με το υλικό που αφορά την ιδιαίτερη συμμετοχή του στις δραστηριότητες

9. Ταξινόμηση υλικού για δημοσίευση με έκδοση έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης

10. Διάδοση των αποτελεσμάτων από τον τοπικό τύπο και το internet