πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

Απόψεις εντυπώσεις των μαθητών για την δράση

το Λύκειο Λίμνης στην Αρχαία Ολυμπία

το Γυμνάσιο Λίμνης στην Αρχαία Ολυμπία

Το δημοτικό σχολείο Λίμνης στο Καλλιμάρμαρο

Το δημοτικό σχολείο Λίμνης στην Αρχαία Ολυμπία

Το δημοτικό σχολείο Ροβιών στην Αρχαία Ολυμπία