πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης Ευβοίας
2227032430-32464

Γυμνάσιο Λίμνης Ευβοίας
2227031229

Δημοτικό σχολείο Λίμνης
2227031485

Δημοτικό σχολείο Ροβιών
2227071209