πρόγραμμα ολυμπιακής παιδείας με την σύμπραξη των σχολείων του Ελυμνίου

Ενιαίο Λύκειο Λίμνης-Γυμνάσιο Λίμνης
Δημοτικά σχολεία Λίμνης &Ροβιών

στόχοι της δράσης

Ανάπτυξη και διάδοση της Ολυμπιακής ιδέας ,του γενικότερου πνεύματος του Ολυμπισμού ,στην επαρχία. Ενασχόληση εκπαιδευτικών ,μαθητών και κατοίκων της περιοχής με θέματα που αφορούν την Ελληνική ιστορία και συμμετοχή σε μια κορυφαία σύγχρονη δραστηριότητα του Ελληνισμού όπως η Ολυμπιάδα του 2004.
Συνδυασμό δράσεων κινητικότητας μαθητών σε χώρους που συνδυάζουν την αρχαία και την σύγχρονη ελληνική ιστορία, δραστηριοποίησή τους πάνω σε σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα θεματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης σε εργασία πεδίου
Συμμετοχή σε αθλητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ,ανάπτυξη προσωπικότητας, άμβλυνση της «επαρχιακής» αντίληψης απέναντι στο ότι δηλαδή είναι υπόθεση της Αθήνας και όχι ολόκληρης της Ελλάδας που δραστηριοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση, της επιτυχίας τους σαν εθνική υπόθεση.
Ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα σε σχολικές μονάδες και μαθητές με διαφορετική ηλικία ,ανάμεσα σε διδάσκοντες με διαφορετικούς χώρους διδασκαλίας (Δημοτικό,Γυμνάσιο, Λύκειο) και διαφορετική νοοτροπία.
Ενασχόληση της εκπαιδευτικής κοινότητας με ένα πρότυπο πρόγραμμα και απόκτηση χρήσιμων εμπειριών για ανάλογες μελλοντικές ενέργειες.
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τοπικών φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, σχολεία, αθλητικοί όμιλοι, τοπικός τύπος ,κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις) με μεγαλύτερους κρατικούς οργανισμούς ,υπουργεία κλπ.
Παιδαγωγικοί στόχοι που έχουν να κάνουν με τη χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη θεατρικής ,αθλητικής παιδείας.