επειδή ακόμα δεν είναι δυνατή
η παραγωγή βίντεο με μικρό μέγεθος
για να το βλέπετε γρήγορα,
παρακαλούμε
αρκεσθείτε στο cd-rom που
έχουμε κυκλοφορήσει
και περιέχει
τα βίντεο της εκδρομής
το βρίσκετε αν ...να μας το ζητήσετε