Η ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΑΝΟΔΟΣ

 

Οι καθηγητές: Πάνος Βασιλόπουλος, Νικολαΐδη Ελένη από το Λύκειο Λίμνης,
Γιάννης Παλάντζας, Κώστας Σαββάκης από το Γυμνάσιο Λίμνης
.

 

 

Στο λυκαυγές της επόμενης χιλιετίας, στην προφανή ανάγκη δημιουργίας ενός ανοικτού, δημοκρατικού και σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, ικανού να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2000, σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει η συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στην πραγματοποίηση καινοτομικών προγραμμάτων μέσα στο σχολείο. Στην κατεύθυνση αυτή δρουν τα Προγράμματα Κινητικότητας Μαθητών, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εποπτεύονται από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

Το Γυμνάσιο και Λύκειο Λίμνης πέτυχε την έγκριση ενός ανάλογου προγράμματος με την επωνυμία ΛΙΜΝΗ - ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ), το οποίο υλοποιήθηκε από 1 έως 8 Μαΐου 1999, στον ομώνυμο χώρο, με τη συμμετοχή 30 μαθητών και 4 καθηγητών.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες πάνω στα στοιχεία του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ελληνικής φύσης στα όρια της πατρίδας μας, να αναπτύξει τα κριτήρια που αφορούν την εμπέδωση ειδικότερων θεμάτων που σχετίζονται με περιοχές της διδακτέας ύλης μαθημάτων και να αποτιμήσει βιωματικά την εκπαιδευτική διαδικασία και την καθημερινότητα μιας ακριτικής περιοχής της πατρίδας μας.

Αφού προηγήθηκε η φάση της προετοιμασίας, στη διάρκεια της εκεί επίσκεψής μας, οι μαθητές σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών είχαν την ευκαιρία

• επίσκεψης στη λίμνη και στην περιφερειακή παραλίμνια περιοχή

• μελέτης του υγροβιότοπου, αναγνώρισης της πανίδας και χλωρίδας

• συνεργασίας με τους μαθητές του Γυμνασίου Λαιμού

• χρήσης τηλεσκοπικών μέσων, φωτογραφικής αποτύπωσης

• ξενάγησης σε παρόχθιους ιστορικο-αρχαιολογικούς χώρους

• ενημέρωσης για την τοπογραφία και το γεωλογικό προφίλ της περιοχής

• μελέτης του νομικού καθεστώτος που διασφαλίζει την προστασία του υγροβιότοπου

• επίσκεψης σε αγρούς με βιολογικές καλλιέργειες και σύγκριση βιολογικών και συμβατικών προϊόντων.

Μετά τον «επαναπατρισμό» μας επιδιώχθηκε η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω της έκδοσης κάποιου έντυπου υλικού ή ημερίδας ενημέρωσης... στο πνεύμα μιας συνολικής αξιολόγησης μιας προσπάθειας που είναι σίγουρο ότι θα μας βρει όλους πιο «κινητικούς» και τελικά πιο δημιουργικούς.