βιβλιογραφία

Γεωργίου Τσουμή :συγκομιδή δασικών προιόντων/Θεσσαλονίκη 1995


Αντώνη Παπαγιαννόπουλου Εγχειρίδιο ρητίνευσης Αθήνα Ιούνιος 2002