Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

στη Λίμνη που έτσι κι αλλιώς είναι ωραία!

Το Λύκειο Λίμνης πάνω από την Λίμνη!

Το Δάκρυ του Πεύκου
Από την Λίμνη στην Αρχαία Ολυμπία
η γυναίκα στην πολιτική
το βιβλίο του εκπαιδευομένου στα προγράμματα ΗΡΩΝ

ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2006-07 (νεο)