μπορείτε νε δείτε φωτογραφίες από διάφορες δραστηριότητες

 

υπάρχει έκδοση cd -dvd με βίντεο από τις δραστηριότητες