σελίδα από το υλικό που μελετήθηκε στο Ιστορικό αρχείο Λίμνης η οποία δείχνει απόσπασμα διαδικασίας για την κατασκευή δεξαμενής στην Αγία Κυριακή με υπογραφή του τότε υπουργού οικονομικών Χαριλάου Τρικούπη.