το πόσιμο νερό στο Ελύμνιο-- σππε 2005-2006

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Η διαχείρηση του πόσιμου νερού στο Ελύμνιο μέσα από τις κοινωνικές , ιστορικές , επιστημονικές , οικονομικές, εκπαιδευτικές προεκτάσεις της.

Ο ρόλος του νερού στη φύση.

Η οικονομική σημασία του θέματος.

Ιστορικές ρίζες - εξέλιξη των μεθόδων καθαρισμού βελτίωσης του πόσιμου νερού .

Αποτύπωση στις εργασίες πεδίου λεπτομερειών με φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση.

Χημική διάσταση του νερού – το νερό στο σχολικό εργαστήριο.

Παγκόσμια χρήση.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας για την προστασία των υδάτινων πόρων.

Ανάπτυξη του θέματος με συμμετοχή των μαθητών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων (επαγγελματικοί σύλλογοι, δασικοί συνεταιρισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση, ιστορικό αρχείο, Δασαρχείο, πανεπιστημιακή κοινότητα, Δασολογική σχολή)

πανεπιστήμιο αιγαίου