πληροφορίες από διάφορες πηγές

που αντλήθηκαν από τους μαθητές και είναι χρήσιμες για το πρόγραμμα

 

η χημική σύσταση του πόσιμου νερού

θάνατος από δίψα

για το νερό πιο ...πικάντικα

ενδεικτική ανάλυση νερού στο Δήμο Ελυμνίων (1999)

Ύδρευση –Αποχέτευση για την περιοχή Λίμνη Ευβοίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΥΜΝΙΩΝ, ΕΥΒΟΙΑ

έγγραφα για το πόσιμο νερό από το Ιστορικό Αρχείο Λίμνης

άρθρο του Δημήτρη Αποστόλου